Medial livscoach avläser, balanserar och vägleder
Jan Simunek föddes med en unik gåva. Han "avläser", mäter och bedömer kroppens inre och yttre energier. Han använder pendel och sin mediala förmåga för att ta reda var obalans finns för att därefter balansera denna för att underlätta läkning.
Hans hjälp efterfrågas av människor som önskar snabb förändring. Han balanserar även djur, växter, miljöer och hjälper företagare. Jan arbetar bland annat utifrån fysiska, psykiska, andliga, mentala, karmatiska och emotionella plattformar som bildar delar av en helhet. Dessa plattformar samverkar och obalans som uppstått i någon del påverkar ofta helheten och kan med tiden skapa sjukdom eller manifestera sig på fysisk eller psykisk energinivå. En helhet utgör allt som påverkar en individ under dennes livstid och här kan nämnas felaktig inlärning, rädslor, traumatiska händelser, miljöpåverkan osv. Hälsoproblem kan kan yttra sig på olika sätt genom sömnproblem, missbruk, stress, matsmälningsproblematik, koncentrationssvårigheter, mardrömmar aggression osv.

Människor ur alla yrkeskategorier och med alla kunskapsnivåer uppsöker Jan för konsultationer.
Han arbetar med människor från hela världen, vilket ibland innebär resor till utlandet, men ofta jobbar han på distans. Oftast är det tillräckligt med en enda konsultation hos Jan för att förändra en människas liv eller leverne till det bättre. Genom att balansera energier samt genom klargörande samtal ökar Jan människans medvetande om sig själv. Jan ger sina klienter verktyg "nycklar" om självinsikt och för att kunna bättre förstå sin problematik och han motiverar individen till självhjälp dvs. kunskap för att kunna hantera/unvika problemen lättare i framtiden på egen hand. Varje individ är unik och har olika förutsättningar varför också behandlingarna måste skilja sig åt. Kärleksfull attityd, hänsynsfullt ansvarstagande och integritet är Jans nycklar till ett lyckat arbete även beträffande de allra svåraste problemen. Jan har bland annat genom att
hjälpa danska specialistläkare lyckats väcka en afrikansk patient ur ett oförklarligt komatillstånd. Mannen ifråga fungerar idag fullt normalt förutom hälta på sitt högra ben.

Jan föreslår ett samarbete mellan etablerad läkarvetenskap och alternativ läkekunskap i syfte att uppnå ett nytt paradigm inom patientvården. I Sverige och särskilt genom Socialstyrelsens dogmatik tvingar man läkare inom sjukvården att ställa sig negativt till många fungerande alternativa behandlingar och metoder. Forskningen behöver nya idéer och alternativt tänkande för att möta framtidens sjukvård med tillförsikt och kvalitet. Jan säger sig kunna bistå med "medial hjälp" i vårdsammanhang genom att eliminera/minska biverkningar eller för att förbättra effekten av läkemedlets funktion på olika organ. Han skulle kunna hjälpa forskare att få fram metoder av klinisk/ praktisk betydelse för behandling och rehabilitering. Jan utmanar forskarvärlden till jämförande kvalitativa studier mellan hans sätt att avläsa och påverka individer och vedertagen medicinsk vetenskap.

Man hade kunnat spara miljarder kronor i resurser om man inom kontrollerade former anlitade testade mäniskor med mediala gåvor. Penicillinet (som kom till genom ett misstag) har utgjort den stora "mirakelkuren" i västvärlden och varit styrande medicinskt paradigm i sjukvården under de senaste hundra åren, men upphör successivt ha inverkan på människokroppen. Inom Jans företag Idékonsult finns verksamheten som medial livscoach och även såsom idékonsult. Han hjälper företagare och offentliga organ med olika slags problem. Han kan identifiera och lösa bland annat kommunikationsproblematik ochledarskapssvårigheter i verksamheten. Genom sina mediala förmågor finner han effektiva lösningar rörande företagets utvecklingspotential, modernisering och inriktning. Jan är även medlem i Sveriges HR Förening, paranormal.se/hexdoktor, wordpress.org/mediallivscoach, flashback.se/mediallivscoach.

Medial Livscoach

Bransch:
Medial livscoach

Telefon: 0709-468 206
Alternativ: 0734-307 753


Email:
mediallivscoach@hotmail.se

Adress:
Medial Livscoach
Kristianstadsgatan 22 A
21423 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN